Tarieven

Tarieven logopedie 2024

4061 Anamnese en onderzoek na verwijzing €90,-
4102 Eenmalig onderzoek met beknopte rapportage van max. 1 A4 €90,-
4000 Individuele zitting reguliere logopedie €45,-
4001 individuele zitting reguliere logopedie met toeslag aan huis €70,-
4303 Individuele zitting preverbale logopedie €90,-
4304 Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling €25,-
4010 Telefonische zitting €45,-
4011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt €45,-
4315 lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen €90,-

Tarieven voor verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed

4313 overleg met derden per 30 minuten, bijvoorbeeld leerlingbespreking €45,-
4314 Verslaglegging aan derden, per 30 minuten €45,-
Niet nagekomen, of te laat afgemelde afspraak €40,-

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben. Dan dienen wij de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in.

In 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract.

Vergoeding logopedie volwassenen

Een logopediebehandeling wordt door de zorgverzekeraars vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de behandeling plaatsvinden d.m.v. een verwijzing door arts of specialist. Houd rekening met het eigen risico. (Voor verzekerden bij verzekeringen waar wij geen contract mee hebben afgesloten gelden bovenstaande tarieven). Als u een naturapolis hebt, krijgt u 60-90% van het gecontracteerde tarief terug van de zorgverzekeraar. Het gecontracteerde tarief voor een zitting logopedie ligt tussen de €33,- en €37,- euro. U krijgt dan €20,- tot €30,- euro terug van de €45,- euro per zitting die wij factureren. Hebt u een restitutiepolis afgesloten, dan krijgen ouders een hoger bedrag terug. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag van onze factuur door de zorgverzekeraar vergoed.

Intercollegiaal, verslaglegging aan derden

Scholen en andere instanties doen regelmatig een beroep op ons. Zij vragen bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of tussentijdse rapportage. Ook wordt ons vaak gevraagd om een logopedisch verslag te schrijven voor de aanvraag van een (her-)indicatie cluster 2 ondersteuningsarrangement. Afstemming tussen ons en school of kinderdagverblijf wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren. En logopedisch onderzoek voor herindicatie cluster 2 is essentieel voor voortzetting van het ondersteuningsarrangement. De tijd die wij besteden aan onderzoek gericht op herindicatie, tussentijdse behandelrapportage en intercollegiaal overleg, mogen wij echter niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij brengen deze tijd daarom in rekening bij de aanvrager. De aanvrager, dat kan u zelf zijn, maar het kan ook zijn dat de school van uw kind, het samenwerkingsverband of een cluster 2 instelling de aanvrager is. Wij vragen de aanvrager vooraf of hij of zij bereid is de kosten te vergoeden voor de dienst die aan ons gevraagd wordt, omdat wij de dienst anders niet kunnen verrichten.

Nota voor te laat afgemelde afspraak

Wanneer u verhinderd bent, moet u dit tenminste 24 uur van te voren meedelen via de telefoon, het antwoordapparaat, de mail of whatsapp. Bij te late afmelding, brengen wij de besproken tijd in rekening. Hiervoor geldt het tarief van €40,- euro per te laat of niet afgemelde behandeling. Dit tarief geldt ook wanneer u niet kunt komen omdat uw kind ziek is. U krijgt deze verzuimfactuur toegestuurd en deze moet u zelf voldoen. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.