Ouderprogramma ‘Meer dan woorden’

Ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ start in april 2024

Het Hanen®Ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ is ontwikkeld in Canada en wordt wereldwijd aangeboden door Hanengecertificeerde logopedisten.

Waarom?

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat kinderen contact maken en leren praten. Toch gaat dit niet bij alle kinderen ‘vanzelf’. Dit programma is geschikt voor ouders van kinderen die behalve een achterblijvende taalontwikkeling ook problemen ervaren met de sociale communicatie.
In dit programma leren ouders eenvoudige maar effectieve strategieën om het kind in zijn of haar (taal)ontwikkeling te helpen. U krijgt tips om het contact en de communicatie met uw kind te verbeteren en u ontdekt hoe u dagelijkse situaties kan benutten om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Voor wie?

Het Hanen® Ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ is bedoeld voor ouders van kinderen (1 tot 6 jaar) die moeite hebben met sociale communicatie: u heeft niet of nauwelijks contact met uw kind of merkt dat uw kind moeite heeft met het voeren van beginnende gesprekjes. In het programma worden praktische, op onderzoek gebaseerde strategieën aangeleerd om communicatieve en sociale vaardigheden te bevorderen van jonge kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis of problemen met sociale vaardigheden.

Wanneer?

De cursusavonden vinden plaats op de volgende zaterdagochtenden: in april mei juni 2024 locatie Vondellaan 35 A

13 april

20 april

11 mei

1 juni

8 juni

15 juni

29 juni

6 juli

Programma

Het programma omvat een intakegesprek, acht groepsbijeenkomsten in de avond en drie huisbezoeken waarbij video-opnamen worden gemaakt. Het programma wordt afgesloten met een eindgesprek. Het hele programma duurt ongeveer 3 maanden.

Praktische informatie

Voor het Hanen® Ouderprogramma heeft u een verwijzing van uw (huis) arts nodig voor logopedie – Hanen Ouderprogramma: Meer dan woorden. De groep bestaat uit 6 à 8 ouders. Na aanmelding vinden de intakegesprekken zo snel mogelijk plaats en worden de eerste huisbezoeken ingepland.

Meer informatie/aanmelden

Bel of mail met Yvonne Vergeer, trainer en coördinator bij Logopediepraktijk Anne-Marie Sikking:
06-47 55 42 04 of yvonne@logopedieleidenwarmond.nl .
Aanmelden kan ook via de website: www.logopedieleidenwarmond.nl/aanmelden

Vermeld hierbij duidelijk dat het om het Hanen-programma Meer dan Woorden gaat.