Onze logopediepraktijk

Bij logopediepraktijk Anne-Marie Sikking in Leiden en Warmond komen voornamelijk kinderen met spraak en/of taalproblemen, eet/drinkproblemen en afwijkende mondgewoonten. Voor optimale zorg aan deze kinderen wordt samengewerkt met diverse andere specialisten waaronder de kinderfysiotherapeut, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderpsycholoog vanuit instellingen als het audiologisch centrum en centrum voor jeugd en gezin.

Onze missie is om voor elk kind en gezin laagdrempelig te zijn en toegankelijke zorg te verlenen. De visie van de praktijk is om verder te denken dan de mond alleen. Om naar het totaal plaatje van het kind te kijken wanneer er een afwijking in de communicatie is. En om dit in samenwerking met de ouders of verzorgers aan te pakken voor het kind op een manier dat ook de ouders zich gesteund voelen door de algehele begeleiding en samenwerking rondom het kind. Anne-Marie Sikking en haar team zijn zeer ervaren logopedisten die op een positieve manier kinderen en hun ouders begeleiden tijdens de behandelingen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en we beschikken over het nieuwste testmateriaal. Bij- en nascholing staat bij ons hoog in het vaandel om u de beste zorg te kunnen leveren.

Wie zijn wij:

Anne-Marie Sikking – anne-marie@logopedieleidenwarmond.nl
Praktijkhoudster en ze heeft inmiddels in 2022 haar 25 jarig jubileum van de praktijk gevierd. Verder kunt u met al uw vragen op logopedisch gebied bij haar terecht. Ze is tevens pre-verbaal logopedist. Inmiddels heeft ze veel ervaring met jonge niet sprekende kinderen, kinderen met een dysfatische ontwikkeling, dyslexie, OMFT, eet en drinkproblematiek, Prompt, kinderen met een down syndroom en schisis . Daarnaast is ze is Hanen gekwalificeerd. Weet u niet wat u met de taalontwikkeling van uw kind aan moet dan kunt u altijd contact met haar opnemen om erover te brainstormen.

Marieke Dooper – marieke@logopedieleidenwarmond.nl
Onze stemspecialist. Marieke werkt sinds 1995 als logopedist en studeerde in 2001 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een veelzijdige logopedist die ook presentatietrainingen en presentatie-advies geeft. Naast stemproblematiek heeft zij veel kennis van TOS, articulatie, tweetaligheid, en taal stimuleren bij jonge kinderen. Tevens is zij  gecertificeerd pré-verbaal logopedist. Kortom een zeer allround logopedist! Marieke is op maandag en vrijdag werkzaam op het Arubapad.

Evelien van Starkenburg – evelien@logopedieleidenwarmond.nl
Zij is één van de logopedisten op het Arubapad. Na de studie logopedie heeft Evelien een master Neurolinguistiek gedaan. Inmiddels heeft zij heel wat ervaring op het gebied van tweetaligheid, articulatieproblemen en taalstimuleren bij jonge kinderen. Evelien heeft recent de cursus Hodsen & Paden gevolgd. Dit kan ze toepassen bij de behandeling kinderen complexe articulatieproblematiek. Ze werkt op de maandag, dinsdag en donderdag.

Marit van Vliet – marit@logopedieleidenwarmond.nl
Deze enthousiaste collega vindt verschillende problematieken een uitdaging. Zij heeft veel ervaring met articulatie zoals fonologische articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag, OMFT. Ze heeft de cursussen OMFT 1 en 2, Hodsen en Paden, Metaphon en PROMPT 1 gedaan. Marit is werkzaam op maandag en woensdag  op de Vondellaan. Op dinsdagmiddag werkt zij voor onze praktijk bij de Kinderverwijspraktijk Uitblinkers waar zij OMFT behandelingen doet. Daarnaast ondersteunt ze Anne-Marie met administratieve praktijkzaken.

Yvonne Vergeer – yvonne@logopedieleidenwarmond.nl
Yvonne is een collega met meer dan 20 jaar ervaring. Zij heeft veel ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerkingsproblemen.  Werken met jonge kinderen en hun ouders is haar passie. Daarom is zij tevens opgeleid als ouder/kindcoach. Wanneer de interactie tussen ouder(s) en kind op welke manier dan ook niet zo vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld als gevolg van een spraak- of taalstoornis, kan dit de emotionele band tussen hen ernstig beïnvloeden. Daar kan soms het hele gezin onder lijden. Door middel van observatie, oudergesprekken en/of video-interactie-begeleiding helpt zij inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en met praktische tips de onderlinge communicatie, en daarmee de relatie te verbeteren. Omdat de relatie tussen ouder en kind zo bepalend is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is van het kind! Yvonne werkt op maandag en vrijdag in Warmond en dinsdag- en donderdagochtend op de Vondellaan. In 2023 zal Yvonne de cursus ‘More than words’ gaan geven. Dit is een oudercursus voor ouders van kinderen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis.

Anne van Gaalen – anne@logopedieleidenwarmond.nl
Anne heeft haar laatstejaarsstage bij ons gedaan en werkt nu met veel plezier bij ons. Ze is een vrolijke logopedist die nieuwe uitdagingen met enthousiasme aangaat. Ze heeft veel affiniteit met kinderen met spraak- en taalproblemen, maar is allround opgeleid. Anne werkt op de Vondellaan op maandag t/m vrijdag.

Kelsey de Ridder – kelsey@logopedieleidenwarmond.nl
In juli 2019 is Kelsey ons team komen versterken. Zij is allround logopedist en werkt op het Arubapad op dinsdag t/m vrijdag. Zij heeft recent de cursus ‘Basiscursus dyslexie’ gevolgd en heeft affiniteit met lees- en spellingsproblematiek bij kinderen 

Narges Rajabzadah – narges@logopedieleidenwarmond.nl
in 2021 afgestudeerd en nu al vol enthousiasme aan de slag. Ze heeft al een periode stage bij ons gelopen dus haar werkomgeving is bekend. Narges is zelf meertalig en heeft affiniteit met deze doelgroep. Ook kan zij kinderen in het Farsi behandelen. Narges werkt op maandagmiddag, dinsdag en donderdagochtend op de Vondellaan en op de woensdagochtend in Warmond.

Suus van Wageningen – suus@logopedieleidenwarmond.nl
Voordat Suus de opleiding logopedie begon, is zij 7 jaar werkzaam geweest in de kinderopvang. Na haar laatstejaarsstage bij ons te hebben gedaan, werkt zij nu op het Arubapad op maandag, woensdag en donderdag. Suus heeft affiniteit met oudere kinderen met TOS. Daarnaast werkt ze graag met kinderen met fonologische en fonetische articulatieproblemen.