Onze logopediepraktijk

Bij logopediepraktijk Anne-Marie Sikking in Leiden en Warmond komen voornamelijk kinderen met spraak en/of taalproblemen, eet/drinkproblemen en afwijkende mondgewoonten. Voor optimale zorg aan deze kinderen wordt samengewerkt met diverse andere specialisten waaronder de kinderfysiotherapeut, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderpsycholoog vanuit instellingen als het audiologisch centrum en centrum voor jeugd en gezin.

De missie is om voor elk kind en gezin laagdrempelig te zijn en toegankelijke zorg te verlenen. De visie van de praktijk is om verder te denken dan de mond alleen. Om naar het totaal plaatje van het kind te kijken wanneer er een afwijking in de communicatie is. En om dit in samenwerking met de ouders of verzorgers aan te pakken voor het kind op een manier dat ook de ouders zich gesteund voelen door de algehele begeleiding en samenwerking rondom het kind. Anne-Marie Sikking en haar team zijn zeer ervaren logopedisten die op een positieve manier kinderen en hun ouders begeleidt tijdens de behandelingen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en we beschikken over het nieuwste testmateriaal. Bij- en nascholing staat bij ons hoog in het vaandel om u de beste zorg te kunnen leveren.

Wie zijn wij:

Anne-Marie Sikking
Praktijkhoudster en afgestudeerd in 1993. Met meer dan 20 jaar ervaring kunt u met al uw vragen op logopedisch gebied bij haar terecht. Ze is tevens pre-verbaal logopedist. Inmiddels heeft ze veel ervaring met jonge niet sprekende kinderen, kinderen met een dysfatische ontwikkeling, dyslexie, OMFT, eet en drinkproblematiek, Prompt, kinderen met een cochleair implantaat en ze is Hanen gekwalificeerd. Weet u niet wat u met de taalontwikkeling van uw kind aan moet dan kunt u altijd contact met haar opnemen om erover te brainstormen.

Marieke Dooper
Onze stemspecialist. Marieke werkt sinds 1995 als logopedist en studeerde in 2001 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een veelzijdige logopedist die ook presentatietrainingen en presentatie-advies geeft. Naast stemproblematiek heeft zij veel kennis van TOS, articulatie, tweetaligheid, en taal stimuleren bij jonge kinderen. Tevens is zij  gecertificeerd pré-verbaal logopedist. Kortom een zeer all-around logopedist!

Evelien Ravensbergen
Zij is een van de logopedisten op het Arubapad. Inmiddels heeft zij heel wat ervaring op het gebied van tweetaligheid, OMFT en taalstimuleren bij jonge kinderen. Ook voor minder voor de hand liggende vragen kunt u bij haar terecht. Daarnaast begeleidt ze ook onze stagiairs. In juni zal zij bevallen van haar eerste kindje maar zal door Suus van Wageningen vervangen worden. evelien@logopedieleidenwarmond.nl

Marit van Vliet
Zij is een all round logopedist. Deze enthousiaste collega vindt alle verschillende problematieken een uitdaging. Zij heeft veel ervaring met articulatie zoals fonologische articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag, OMFT. Zij kan kinderen met hardnekkige articulatieproblemen behandelen met  PROMPT. Marit is werkzaam op maandag en woensdag  op de Vondellaan. Op dinsdagmiddag werkt zij voor onze praktijk bij de Kinderverwijspraktijk Uitblinkers waar zij OMFT behandelingen doet.  marit@logopedieleidenwarmond.nl

Yvonne Vergeer
Yvonne is een collega met meer dan 20 jaar ervaring. Zij heeft veel ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerkingsproblemen.  Werken met jonge kinderen en hun ouders is haar passie. Daarom is zij tevens opgeleid als ouder/kindcoach. Wanneer de interactie tussen ouder(s) en kind op welke manier dan ook niet zo vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld als gevolg van een spraak- of taalstoornis, kan dit de emotionele band tussen hen ernstig beïnvloeden. Daar kan soms het hele gezin onder lijden. Door middel van observatie, oudergesprekken en/of video-interactie-begeleiding helpt zij inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en met praktische tips de onderlinge communicatie, en daarmee de relatie te verbeteren. Omdat de relatie tussen ouder en kind zo bepalend is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is van het kind! yvonne@logopedieleidenwarmond.nl

Margit Wijland- Wouters
Margit is vanaf 2016 bij ons in de praktijk werkzaam. Het is een enthousiast logopedist met veel ervaring op het gebied van diagnostiek. Ze heeft affiniteit met jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis maar ze werkt ook met Metataal, Taal in Blokjes en PROMPT. Zij werkt op de Vondellaan om woensdag en vrijdag. margit@logopedieleidenwarmond.nl

Kelsey de Ridder 
In juli 2019 is Kelsey ons team komen versterken. Naast haar werk als logopedist is zij ook werkzaam in de kinderopvang. Zij is allround logopedist en werkt op het Arubapad op dinsdag en woensdag. kelsey@logopedieleidenwarmond.nl

Debbie Engelsma
Onze praktijk manager en logopedist. Zij voert de patiënten in en staat u met vragen te woord. Debbie heeft de opleiding Logopedie op latere leeftijd afgerond aan de NCOI Hogeschool. Na haar opleiding aan het conservatorium lichte muziek zang in 2007 heeft zij onder andere jarenlang zangles gegeven. Vanwege haar interesse in de stem, spraak- en taalstoornissen en het werken met volwassenen en met kinderen, paste de omscholing tot logopedist precies bij haar. Debbie is allround logopedist en werkt op het Arubapad. debbie@logopedieleidenwarmond.nl

Narges Rajabzadah
Onze nieuwe collega is net afgestudeerd en nu al vol enthousiasme aan de slag. Ze heeft al een periode bij ons stage gelopen dus haar werkomgeving is bekend. narges@logopedieleidenwarmond.nl