Ons team

Onze logopediepraktijk

Bij logopediepraktijk Anne-Marie Sikking in Leiden en Warmond komen voornamelijk kinderen met spraak en/of taalproblemen, eet/drinkproblemen en afwijkende mondgewoonten. Voor optimale zorg aan deze kinderen wordt samengewerkt met diverse andere specialisten waaronder de kinderfysiotherapeut, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, kinderpsycholoog vanuit instellingen als het audiologisch centrum en centrum voor jeugd en gezin.

Onze missie is om voor elk kind en gezin laagdrempelig te zijn en toegankelijke zorg te verlenen. De visie van de praktijk is om verder te denken dan de mond alleen. Om naar het totaal plaatje van het kind te kijken wanneer er een afwijking in de communicatie is. En om dit in samenwerking met de ouders of verzorgers aan te pakken voor het kind op een manier dat ook de ouders zich gesteund voelen door de algehele begeleiding en samenwerking rondom het kind. Anne-Marie Sikking en haar team zijn zeer ervaren logopedisten die op een positieve manier kinderen en hun ouders begeleiden tijdens de behandelingen. We zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en we beschikken over het nieuwste testmateriaal. Bij- en nascholing staat bij ons hoog in het vaandel om u de beste zorg te kunnen leveren.

Wie zijn wij:

Anne-Marie Sikking – anne-marie@logopedieleidenwarmond.nl
Praktijkhoudster en ze heeft inmiddels in 2022 haar 25 jarig jubileum van de praktijk gevierd. Verder kunt u met al uw vragen op logopedisch gebied bij haar terecht. Ze is tevens pre-verbaal logopedist. Inmiddels heeft ze veel ervaring met jonge niet sprekende kinderen, kinderen met een dysfatische ontwikkeling, dyslexie, OMFT, eet en drinkproblematiek, Prompt, kinderen met een down syndroom en schisis . Daarnaast is ze is Hanen gekwalificeerd. Weet u niet wat u met de taalontwikkeling van uw kind aan moet dan kunt u altijd contact met haar opnemen om erover te brainstormen.

Marieke Dooper – marieke@logopedieleidenwarmond.nl
Onze stemspecialist. Marieke werkt sinds 1995 als logopedist en studeerde in 2001 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een veelzijdige logopedist die ook presentatietrainingen en presentatie-advies geeft. Naast stemproblematiek heeft zij veel kennis van TOS, articulatie, tweetaligheid, en taal stimuleren bij jonge kinderen. Tevens is zij  gecertificeerd pré-verbaal logopedist. Kortom een zeer allround logopedist! Marieke is op maandag en vrijdag werkzaam op het Arubapad.

Evelien van Starkenburg – evelien@logopedieleidenwarmond.nl
Zij is één van de logopedisten op het Arubapad. Na de studie logopedie heeft Evelien een master Neurolinguistiek gedaan. Inmiddels heeft zij heel wat ervaring op het gebied van tweetaligheid, articulatieproblemen en taalstimuleren bij jonge kinderen. Evelien heeft recent de cursus Hodsen & Paden gevolgd. Dit kan ze toepassen bij de behandeling kinderen complexe articulatieproblematiek. Ze werkt op de maandag, dinsdag en donderdag.

Yvonne Vergeer – yvonne@logopedieleidenwarmond.nl
Yvonne is een collega met meer dan 20 jaar ervaring. Zij heeft veel ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerkingsproblemen.  Werken met jonge kinderen en hun ouders is haar passie. Daarom is zij tevens opgeleid als ouder/kindcoach. Wanneer de interactie tussen ouder(s) en kind op welke manier dan ook niet zo vlekkeloos verloopt, bijvoorbeeld als gevolg van een spraak- of taalstoornis, kan dit de emotionele band tussen hen ernstig beïnvloeden. Daar kan soms het hele gezin onder lijden. Door middel van observatie, oudergesprekken en/of video-interactie-begeleiding helpt zij inzicht te krijgen in de belemmerende factoren en met praktische tips de onderlinge communicatie, en daarmee de relatie te verbeteren. Omdat de relatie tussen ouder en kind zo bepalend is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling is van het kind! Yvonne werkt op maandag en vrijdag in Warmond en dinsdag- en donderdagochtend op de Vondellaan. Vanaf 2023 geeft ze het Hanen ouderprogramma: Meer dan Woorden. Dit is bedoeld voor ouders van kinderen met problemen op het gebied van de sociale communicatie, die graag handvatten aangereikt krijgen hoe zij hun kind op dit gebied kunnen helpen ontwikkelen. Aanmelden hiervoor kan bij haar persoonlijk of via de site.

Anne van Gaalen – anne@logopedieleidenwarmond.nl
Anne heeft haar laatstejaarsstage bij ons gedaan en werkt nu met veel plezier bij ons. Ze is een vrolijke logopedist die nieuwe uitdagingen met enthousiasme aangaat. Ze heeft veel affiniteit met kinderen met spraak- en taalproblemen, maar is allround opgeleid. Anne werkt op de Vondellaan op vrijdag.

Kelsey de Ridder – kelsey@logopedieleidenwarmond.nl
In juli 2019 is Kelsey ons team komen versterken. Zij is allround logopedist en werkt op het Arubapad op dinsdag t/m vrijdag. Zij heeft recent de cursus ‘Basiscursus dyslexie’ gevolgd en heeft affiniteit met lees- en spellingsproblematiek bij kinderen 

Narges Rajabzadah – narges@logopedieleidenwarmond.nl
in 2021 afgestudeerd en nu al vol enthousiasme aan de slag. Ze heeft al een periode stage bij ons gelopen dus haar werkomgeving is bekend. Narges is zelf meertalig en heeft affiniteit met deze doelgroep. Ook kan zij kinderen in het Farsi behandelen. Narges werkt op maandag en donderdag op de Vondellaan en op de woensdag in Warmond.

Jette Buijs – jette@logopedieleidenwarmond.nl
Onze enthousiaste collega werkt op woensdag op de Vondellaan als allround logopedist. Via haar andere werk kijkt zij breder naar het kind dan alleen de taalspraakontwikkeling. In december gaat zij de cursus sensorische verwerking doen. Vanaf 1 juni 2024 is zij op reis en ons hopelijk maar tijdelijk verlaten.

Sady Kuiper – sady@logopedieleidenwarmond.nl
Sady is op dit moment met zwangerschapsverlof. In oktober komt ze weer terug  Ze werkt maandag tot en met donderdag op het Arubapad als allround logopedist. Ze werkt het liefst met jonge kinderen die nog niet spreken.

Suus van Wageningen – suus@logopedieleidenwarmond.nl
Deze enthousiast logopedist is van alle markten thuis. Zo behandelt ze OMFT maar ook complexe taalontwikkelingsstoornissen gaat zij niet uit de weg. Ze vervangt nu de behandelingen van Evelien en Sady maar daarnaast ook haar eigen cliënten.

Josephine van Hooijdonk – josephine@logopedieleidenwarmond.nl
Zij is praktijkondersteuner. Ze coördineert alle organisatorische taken binnen de praktijk en als u ons belt, neemt ze vaak de telefoon op!